Gerard Koek overleed eind 2017. Tijdens de afscheidsceremonie werd een korte bespiegeling van zijn hand voorgelezen over Weemoed. Dit was één van de filosofische thema’s die hem in zijn laatste levensfase in het bijzonder bezighielden. Deze tekst vormt de laatste toevoeging aan zijn website, die verder ongewijzigd is gebleven.

Een aantrekkelijk land met fraaie vergezichten; een stevige wandeling in deze omgeving; met de ander een boom opzetten …. Welkom op de website van Gerard Koek).

Ik wil u graag binnenvoeren in de wereld van de filosofie, in de overtuiging dat iedereen een wijsgerige wijze van leven kan nastreven. Hierbij gaat het niet alleen over vragen rond oorsprong en bestemming van de mens, maar ook over alles wat we in ons het leven – tussen geboorte en dood –  meemaken. Geïnspireerd door de filosofe Martha Nussbaum (1947) zie ik een duidelijke relatie tussen filosofie en literatuur. Beide streven naar verheldering van ons menselijk bestaan, maar de wijze waarop zij dit doen is heel verschillend (zie: Auteurs over filosofie en literatuur).  De filosofie zoekt naar eenheid op basis van argumenten, de literatuur naar verscheidenheid op basis van beelden. Beide hebben elkaar nodig. Dat was voor mij de reden waarom ik naast filosofische  lectuur ook veel romans en essays over literatuur heb gelezen. Belangrijke passages hierin heb ik verzameld in 35 literaire thema’s, die ons hele menselijk leven bestrijken (zie: Literatuur en filosofie). De teksten zijn werelden op zich. Ze vormen een soort ‘lees-tentoonstelling’ , waarbij de verbeelding de hoofdtoon vormt.

Ik kom uit een theologische hoek, maar heb in de loop van mijn leven bewust gekozen voor een filosofische levenshouding  (zie: Van theoloog naar filosoof). Jarenlang ben ik filosofieleraar geweest in het Hoger Beroepsonderwijs (zie: Filosofieleraar in het HBO). Na mijn pensionering heb ik voor een breed publiek enkele boeken geschreven over filosofische onderwerpen (zie: Wijsgerige publicaties) en lezingen en cursussen gegeven (zie: Lezingen en cursussen).

En verder:  Alle op deze site geciteerde literatuur is te vinden in het Literatuuroverzicht.

laatste revisie: januari 2018