Bij het lezen van romans raakte ik geïnteresseerd in algemenere vragen over literatuur. Wat heeft de literatuur ons te bieden bij het ontdekken van de wereld?
Lees:
De invloed van de literatuur op mijn denken

Hoe ziet de eigen wereld van poëzie en proza er uit?
Lees:
De wereld van de poëzie
De wereld van de roman

Onder de vele auteurs die in de thema’s geciteerd worden zijn er vier die grote invloed op mij hebben uitgeoefend. Vandaar dat ik hier een aparte plaats inruim voor hun visie op de literatuur. Het zijn Rutger Kopland – in het bijzonder met zijn bundel ‘Mooi, maar dat is het woord niet’ (1989), Octavio Paz – in het bijzonder met ‘De boog en de lier’ (1984), Milan Kundera – bij voorbeeld met ‘De kunst van de roman’ (1987) en Piet Meeuse – o.a. met ‘De jacht op Proteus’ (1992).
Lees:
Kopland-Troost van de poezie
Paz-Het andere leven
Kundera-Ontstaan van de moderne roman
Meeuse-Spel met de werkelijkheid