Naast het schrijven van boeken heb ik colleges filosofie gegeven aan het Hoger Onderwijs voor ouderen (HOVO) en lezingen gehouden, meestal voor oudere mensen. Terugkijkend op deze periode zie ik drie hoofdthema’s  naar voren komen:
1. teksten over de westerse filosofie;
2. de relatie tussen filosofie (zoeken naar wijsheid) en ouder worden;
3. thema’s die met de grenssituaties van ons bestaan  te maken hebben.
Bij dit laatste thema liet ik me leiden door een uitspraak van de filosoof Berlin (1909-1997): de filosofie heeft als doel mensen bij te staan om zichzelf te begrijpen en daarmee helderheid te verschaffen aan hun bestaan en hun handelen. Hierbij raken we aan thema’s als: ons verlangen naar geborgenheid en troost, de vergankelijkheid en waarde van het leven, de vraag wie wijzelf zijn, onze kwetsbaarheid in  het leven, de rol van het toeval, ons verlangen naar een  bovenzinnelijke wereld en ons gevoel voor humor. Ik kies hieruit enkele thema’s die me zeer dierbaar zijn:  zoeken naar de zin van het leven,  de rol van het toeval in ons leven, de functie van de humor, onze persoonlijke identiteit.

Documenten

1. Westerse filosofie
De geschiedenis van de Westerse filosofie
De vier vragen van Kant

2. Filosofie en de derde levensfase
De derde levensfase. Over de erotiek van het ouder worden
Een vervuld leven. Over de vraag wat echt de moeite waard is in het leven
Levenskunst en levensfase
Wijsheid, ouder worden en wijsbegeerte

3. Verheldering van de grenssituaties van ons bestaan
De mens als Zinzoeker en zingever
De rol van het toeval in ons leven
De functie van de humor in ons leven
Filosofie en persoonlijke identiteit
Over wereldbeschouwing, geborgenheid en autonomie
Leven in tweespalt