Ik stam uit een rooms nest waar de kerk in opvoeding en leefstijl een belangrijke rol speelde.  Dit accent werd nog versterkt door het verblijf in een klein- en grootseminarie van een  klooster-gemeenschap.  Hier studeerde ik filosofie en theologie, gevolgd door een doctoraal examen theologie in Rome.
Lees over het rijke, roomse leven:
Het roomse nest
Met mijn hele ziel en zaligheid
Meditatie – over de weg naar binnen

2. Vanaf 1957 tot 1964 was ik docent dogmatiek aan het grootseminarie, waar ik gestudeerd had.  Tijdens deze periode verdween God en kerk langzaamaan achter de horizon.
Lees over het loslaten van het roomse geloof:
De menopauze der kerken
Wereldvreemd
Einde van het religieuze boek
Gods verdwijnen achter de horizon
Van inpoldering naar uitwaaiering
Tegen fundamentalisme en orthodoxie
Een tussentijds portret

3. De ombouw van een theologisch gefundeerde naar een filosofisch gefundeerde levensvisie is een langzaam en langdurig proces. Eén van de belangrijkste inspiratiebronnen was de filosofie van Merleau-Ponty (1908-1961) met zijn accent op de lichamelijkheid van de mens  en de steeds verschuivende zingeving aan het leven. Een aantal thema’s spelen hier een rol, die te samen mijn levensvisie vormen (“Ons dagelijks leven”, “De kwetsbaarheid van de mens”, “Het leven in eigen hand?”, “Een gelukkig leven leiden”, “Afscheid van het leven”). Dit proces is nog niet ten einde.
Lees over een nieuwe levensvisie:
Een weemoedige kijk op het leven
De invloed van Merleau-Ponty
Camus en de eerste vraag
Belangrijke onderwerpen
Filosofische beeldengalerij

Deze persoonlijke ontwikkeling van theoloog naar filosoof is niet los te denken van de theologische en pastorale verschuivingen die zich in de rooms-katholieke kerk, vooral in Nederland, voltrokken in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw.