Filosofie is niet alleen mijn broodwinning geweest gedurende vele jaren, maar ze was ook een levensbehoefte, die na mijn pensionering is blijven bestaan. Deze behoefte leidde tot het schrijven van enkele boeken over filosofische thema’s.  Hierbij hebben zeker de colleges aan het HOVO een inspirerende rol gespeeld, met name de leergierigheid van de cursisten.
De teksten zijn bijna allemaal uitgegeven door uitgeverij Damon en niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.

1993a:  Zoveel hoofden zoveel zinnen
(inhoudsopgave) – (tekst)

1993b:  Op het spel gezet. Een speurtocht naar de zin of zinloosheid van het leven 
(inhoudsopgave)

1996: Verlangen naar wijsheid. Moderne filosofie en ouder worden 
(inhoudsopgave) – (tekst)

1999: Tussen twee grenzen. Filosofische meditaties over de eindigheid van het bestaan –
(inhoudsopgave) – (tekst)

2002: Wat is Wijs? Pleidooi voor een wijsgerige wijze van leven –
(inhoudsopgave) – (tekst)